مرور اصطلاحنامه صنعت‌ چاپ‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

چاپ چوبي

(فراداده‌ها)

چاپ سربي

(فراداده‌ها)

چاپ سنگي

(فراداده‌ها)

چاپ‌

نشر

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 18

مبانی چاپ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید پرهیزگار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

صنعت‌ چاپ‌ , مواد درسي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Prints and Printmaking [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Sylvan Cole

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صنعت‌ چاپ‌ , هنر[1] , چاپ‌ , چاپ‌ دستي , نقاشي سايه روشن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

[ماشینهای چاپ]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار يابي‌ , صنايع‌ , صنعت‌ چاپ‌ , نوآوري‌ هاي‌ علمي‌ , آفرينندگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

صنعت چاپ و بسته بندی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , اقتصاد بازرگاني‌ , صنعت‌ چاپ‌ , صنايع بسته بندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدمهدی پرهیزگار، ولی محمد درینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , مديريت‌ , صنعت‌ چاپ‌ , الگوها , طراحي‌ , نوآوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايرج افشار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسان‌ , ايران‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , شرق‌ شناسي‌ , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , صنعت‌ چاپ‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايرج افشار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسان‌ , ايران‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , شرق‌ شناسي‌ , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , نامه‌ ها , صنعت‌ چاپ‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شاهنامه هاي چاپ سنگي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد صفي نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , صنعت‌ چاپ‌ , چاپ سنگي , چاپ سربي , شاهنامه فردوسي(کتاب) , شاهنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدعبدالله انوار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صنعت‌ چاپ‌ , جلد سازي‌ , طلا , ترنج اندازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناخت نقص

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامحسین یوسفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاليف‌ , آثار ادبي‌ , متون‌ ادبي‌ , صنعت‌ چاپ‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 18