مرور اصطلاحنامه فرآورده‌ هاي‌ نفتي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

صنايع‌ پتروشيمي‌ , فرآورده‌ هاي‌ نفتي‌ , فناوري‌ شيميايي‌ , مهندسي‌ پتروشيمي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد عباسپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پالايشگاه‌ها , صادرات , صادرات‌ نفتي‌ , فرآورده‌ هاي‌ نفتي‌ , قاچاق‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی حاجی میرزایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

شرکت‌هاي‌ دولتي‌ , صادرات , فرآورده‌ هاي‌ نفتي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , بنگاه هاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پالایشگر زیستی خاکچال

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ادوین صفری، شهریار معتمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , فرآورده‌ هاي‌ نفتي‌ , حفاظت‌ محيط زيست‌ , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نوشين اورمزدي؛ استاد راهنما: دكتر طبرسا؛ استاد مشاور: دكتر هاديزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

پایان نامه

موضوعات :

مديريت‌ صنعتي‌ , فرآورده‌ هاي‌ نفتي‌ , پايان‌نامه‌ها , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا واعظی، اسماعیل سبزیکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , فرآورده‌ هاي‌ نفتي‌ , روان‌ شناختي‌ , توانمندسازي , ساختار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 برنامه رهايي از اقتصاد نفتي

نفت و توهم

[منبع الکترونیکی] : برنامه رهايي از اقتصاد نفتي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسن قديري ابيانه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اقتصاد , درآمد هاي‌ نفتي‌ , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , سياست‌ هاي‌ درآمدي‌ , صادرات‌ نفتي‌ , فرآورده‌ هاي‌ نفتي‌ , يارانه‌ , منابع‌ نفت‌ , برنامه‌هاي اقتصادي , راهبرد‌ها , نفت , ديدگاه اسلام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روش های تصفیه مواد نفتی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی هادوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرآورده‌ هاي‌ نفتي‌ , تصفيه‌ (شرکت‌ ها)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا شیری گرگانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روغن , قطار ها , کشتي‌ ها , فرآورده‌ هاي‌ نفتي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد احتشامي، رامين احمدنيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

محيط زيست‌ , منابع‌ آب‌ , فرآورده‌ هاي‌ نفتي‌ , منابع‌ خاکي‌ , مدلسازي , تراوايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 22