مرور اصطلاحنامه کالا هاي‌ مصرفي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعاون , حمل‌ و نقل‌ , بازار کالا , کالا هاي‌ مصرفي‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , توزيع‌ , تعاوني بازاريابي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کالا هاي‌ اساسي‌ , کالا هاي‌ سرمايه‌اي‌ , کالا هاي‌ مصادره‌اي‌ , کالا هاي‌ مصرفي‌ , مبادي‌ ورود کالا , مديريت‌ بازرگاني‌ , مقررات‌ واردات‌ , واردات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کالاها و ابژه های مسرت بخش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بری ریچاردز؛ مترجم: حسین پاینده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبليغات‌ بازرگاني‌ , بازار يابي‌ , پژوهش‌هاي‌ بازار , فرهنگ‌ مصرف‌ , کالا هاي‌ مصرفي‌ , روان‌ شناسي‌ اجتماعي‌ , سيگار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ساز و کار بازار و دولت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامعلی فرجادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار آزاد , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , کالا هاي‌ مصرفي‌ , دولت‌ , توليد , خدمات

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور زراءنژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

درآمد ها[2] , کالا هاي‌ مصرفي‌ , مصرف‌ , خانوار شهري , خانوار روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد توفيقي، آزاده محرابيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , تقاضا , فرآورده‌ هاي‌ نيمه‌ ساخته‌ , کالا هاي‌ سرمايه‌اي‌ , کالا هاي‌ مصرفي‌ , واردات‌ , مدل خودرگرسيوني برداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد احمديان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عرضه‌ , عرضه‌ و تفاضا , قدرت‌ انحصاري‌ , قيمت‌ ها , کالا هاي‌ مصرفي‌ , مصرف‌ کنندگان‌[1] , نوسان‌ قيمت‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: همايون رنجبر؛ نویسنده همکار: سميرا مريخ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , کالا هاي‌ سرمايه‌اي‌ , کالا هاي‌ مصرفي‌ , واردات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فائقی نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

صنايع‌ ساختماني‌ , کالا هاي‌ مصرفي‌ , شيشه‌ گري‌ , پشم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.