مرور اصطلاحنامه مالکيت‌ عمومي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

بخش‌ عمومي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اکبر میرزاده، محمد شهبازی، مهدی جواهری کامل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , خصوصي‌ سازي‌ , شرکت‌هاي‌ دولتي‌ , مالکيت‌ عمومي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مالکیت معادن ملی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله جوادی آملی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ملكيت انفال , ملكيت معدن , معادن‌ , مالکيت‌ عمومي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

اصول حاکم در اقتصاد اسلامی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالکریم موسوی اردبیلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اسلامي‌ , مالکيت‌ خصوصي‌ , مالکيت‌ عمومي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد فرد فراهاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معادن‌ , اراضي‌ عمومي‌ , اقتصاد اسلامي‌ , مالکيت‌ دولتي‌ , مالکيت‌ عمومي‌ , منابع‌ طبيعي‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , مراتع‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.