مرور اصطلاحنامه ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قدرت الله طالب نیا، علی شیخ حسنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارکنان‌ , حسابداري‌ , درآمد ها[1] , ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ , ماليات‌ ها , مستغلات , مشاغل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرکز تحقیقات مالی کنفدراسیون صحت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ , مطالبات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد بستانیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , ماليات‌ بر درآمد , ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي موثقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

واژه‌ نامه‌ ها , نقد تحليلي‌ + , حسابداري‌ , ماليات‌ ها , ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ , مديريت‌ مالي‌ , حقوق‌ مالياتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد عبائي كوپايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ مالياتي‌ , حسابداري‌ , ماليات‌ ها , ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ , مديريت‌ مالي‌ , حقوق‌ مالياتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز وقتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , سرمايه‌[1] , شرکت‌‌ها , ماليات‌ ها , ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ , مديريت‌ مالي‌ , حقوق‌ مالياتي‌ , سهام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بخشنامه هاي مالياتي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , سياست‌ هاي‌ درآمدي‌ , شرکت‌‌ها , ماليات‌ ها , ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ , مديريت‌ مالي‌ , بخشنامه‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فریبرز امین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ مالياتي‌ , حسابداري‌ , درآمد هاي‌ مالياتي‌ , سياست‌ هاي‌ درآمدي‌ , ماليات‌ ها , ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ , مديريت‌ مالي‌ , حقوق‌ مالياتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ , صنعت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مالیات و مفهوم اقتصادی آن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , ماليات‌ تصاعدي‌ , ماليات‌ تنازلي‌ , ماليات‌ ها , ماليات‌ هاي‌ غير مستقيم‌ , ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ , مديريت‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 12