مرور اصطلاحنامه هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[1]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

کمک‌ هاي‌ اقتصادي‌

هزينه‌ هاي‌ عمراني‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور خلیلی عراقی، علی سوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , بهره وري‌ , حقوق‌ و دستمزدها , درآمد ها[1] , درآمد هاي‌ نفتي‌ , هزينه‌ ها , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حاجی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , مديريت‌ مالي‌ , هزينه‌ هاي‌ جاري‌ , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[1] , هزينه‌ هاي‌ متغير , تامين مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ماليه عمومي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گردآورنده: كامران فقيهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم اقتصاد , بخش‌ دولتي‌ , بودجه‌ , ماليه‌ عمومي‌ , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[1] , فعاليت‌هاي اقتصادي , اقتصاد دولتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن مهرآرا، اكبر سرخوش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوهاي‌ اقتصادي‌ , توليد نا خالص‌ ملي‌ , نرخ‌ ارز , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ريحانه گسكري، عليرضا اقبالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد سنجي‌ , رشد اقتصادي‌ , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي سامتي، مجيد صامتي، مهشيد شاهچرا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , درآمد ها[2] , رشد اقتصادي‌ , مصرف‌ , هزينه‌ ها , هزينه‌ هاي‌ جاري‌ , هزينه‌ هاي‌ عمراني‌ , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود متوسلي، ايلناز ابراهيمي، اصغر شاه مرادي، اكبر كميجاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , الگوهاي‌ اقتصادي‌ , بهره وري‌ , تعادل‌ اقتصادي‌ , حجم‌ پول‌ , درآمد هاي‌ نفتي‌ , صادرات‌ نفتي‌ , کشور هاي‌ صادر کننده‌ نفت‌ , نرخ‌ رشد , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[1] , طراحي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا ناصري، مهدي باسخا، محمد حسن زاده، ارشك مسائلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ روستايي‌ , اشتغال‌ , برنامه‌ريزي‌ اقتصادي‌ , رشد اقتصادي‌ , فقر , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[1] , مشاغل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا كازروني، فلور ابقائي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خصوصي‌ , هزينه‌ هاي‌ سرمايه‌اي‌ , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[1] , هزينه‌ هاي‌ مصرفي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد صباغ كرماني، مهدي باسخا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هزينه‌ ها , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[1] , هزينه‌ هاي‌ آموزشي‌ , بهداشت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.