مرور اصطلاحنامه هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[2]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12

مدیریت هزینه های عمومی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سالواتور شيائوكامپو، دانيل توماسي؛ ناظران: محمد قاسمي، بهزاد لامعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نظارت‌ بودجه‌اي‌ + , بودجه‌ , ماليه‌ عمومي‌ , مديريت‌ مالي‌ , نظارت‌ بر بودجه‌ + , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[2] , بودجه‌ عمومي‌ دولت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي سامتي، محمدرضا حسيني

موضوعات :

رفاه‌ اجتماعي‌ , اداره‌ امور عمومي‌ , استقراض‌ , بودجه بندي‌ , بودجه‌ کل‌ کشور , سياست‌ هاي‌ مالي‌ [2] , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[2] , اندازه‌گيري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرالله مقصودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اداره‌ امور عمومي‌ , مديريت‌ مالي‌ , بودجه‌ کل‌ کشور , رشد اقتصادي‌ , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[2] , بودجه‌ عمومي‌ دولت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

هزينه هاي عمومي و تعديل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سانجی پرادان، وینایا سواروپ؛ مترجم: شريف ادیب سلطانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعديل‌ اقتصادي‌ , حسابداري‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , مديريت‌ مالي‌ , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مديريت هزينه هاي عمومي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سالواتور شيائوكامپو، دانيل توماسي؛ ناظران: محمد قاسمي، بهزاد لامعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نظارت‌ بودجه‌اي‌ + , بودجه‌ , ماليه‌ عمومي‌ , مديريت‌ مالي‌ , نظارت‌ بر بودجه‌ + , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[2] , بودجه‌ عمومي‌ دولت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زيبا حجتي، عليرضا اقبالي، حميدرضا حلافي، ريحانه گسكري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار اقتصادي‌ , اقتصاد , بودجه‌ , درآمد هاي‌ ملي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خصوصي‌ , سياست‌ هاي‌ مالي‌ [2] , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[2] , همگرايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهاد دژپسند، حسين گودرزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوهاي‌ اقتصادي‌ , درآمد هاي‌ نفتي‌ , رشد اقتصادي‌ , نظريه‌ هاي‌ اقتصادي‌ , نظريه‌ هاي‌ رشد و توسعه‌ , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[2] , مدل رگرسيون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد تركماني، الهام جمالي مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ روستايي‌ , عدالت‌ اجتماعي‌ , بهره وري‌ , عمران‌ روستايي‌ , هزينه‌ هاي‌ عمراني‌ , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[2] , توسعه‌ اقتصادي‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نورالدين شريفي، محمد عليزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتغال‌ , اقتصاد منطقه‌اي‌ , حسابداري‌ , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[2] , توليد , ارزش افزوده , ماتريس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم علي رازيني، اميررضا سوري، احمد تشكيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيکاري‌ , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[2] , روابط اقتصادي , مدل رگرسيون , متغيرهاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12