مرور اصطلاحنامه يارانه‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 58
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی دینی، نرسی قربان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , افزايش‌ قيمت‌ها , رکود اقتصادي‌ , گراني‌ , يارانه‌ , هدفمندي يارانه‌ ها , حكمراني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن سیروس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار کالا , تقاضا , يارانه‌ , قانون هدفمند کردن یارانه ها , هدفمندي يارانه‌ ها , نظام هدفمند يارانه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد وهابی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , عمران‌ شهري‌ , يارانه‌ , دولت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غزاله دژم خوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رقابت‌ , يارانه‌ , سياست‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فرصت ها و چالش ها در توسعه

اشتغال و خصوصی سازی

[منبع الکترونیکی] : فرصت ها و چالش ها در توسعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خصوصي‌ سازي‌ , موانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , يارانه‌ , توسعه‌ صنعتي‌ , اشتغال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فردین یزدانی بروجنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفاه‌ اجتماعي‌ , مديريت‌ مسکن‌ , مديريت‌ مسکن‌ , يارانه‌ , نظام بازار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي طاهري فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

صادرات , مديريت‌ بازرگاني‌ , يارانه‌ , توسعه‌ صادرات‌ , الگوي مصرف

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرحیم احمدوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

اقتصاد , اهداف‌ اقتصادي‌ , يارانه‌ , دولت‌ , دولت رفاه , هدفمندي يارانه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شمس الدین حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

اقتصاد , مديريت‌ بازرگاني‌ , يارانه‌ , ايران , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , هدفمندي يارانه‌ ها , نظام هدفمند يارانه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شمس الدین حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

بازار کالا , مديريت‌ بازرگاني‌ , يارانه‌ , بازار خدمات , هدفمندي يارانه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 58