مرور اصطلاحنامه اشخاص‌ حقوقي‌[1]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

موسسات‌ تجاري‌[2]

(فراداده‌ها)

موسسات‌ غير تجاري‌

(فراداده‌ها)

موقوفات‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرمايه‌ گذاري‌ , اشخاص‌ حقوقي‌[1] , اشخاص‌ حقيقي‌[1] , بهابازار , اوراق بهادار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد نمازي، فرزانه حيدرپور، كاظم محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , حسابرسي‌ , شرکت‌‌ها , شرکت‌هاي‌ سهامي‌ , مديريت‌ مالي‌ , اشخاص‌ حقوقي‌[1] , اشخاص‌ حقيقي‌[1] , بهابازار , اوراق بهادار , سهام‌داران , سهام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مالکیت شخصیت های حقوقی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید کاظم حائری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فقه شيعه , اشخاص‌ حقوقي‌[1] , مالکيت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ولي رستمي، كيومرث سپهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قضاوت فوري , حقوق عمومي , دارايي‌ هاي‌ عمومي‌ , شرکت‌هاي‌ دولتي‌ , اجراي‌ حکم‌[1] , اشخاص‌ حقوقي‌[1] , ديوان‌ محاسبات‌ , شهرداري‌ ها , سازمان‌هاي غير دولتي , وزارتخانه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ويژگي قراردادهاي اداري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد رضايي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايقاعات , حقوق عمومي , حقوق اداري , وظايف‌ اداري‌ , اشخاص‌ حقوقي‌[1] , قرار دادهاي‌ اداري‌ , خدمات‌ عمومي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پژمان محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليف استظهاري , قسم استظهاري , مباشرت در قسم , اشخاص‌ حقوقي‌[1] , دعاوي‌[1] , قَسَم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.