مرور اصطلاحنامه بازرگانان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
کلیات, تاجر و اعمال تجاری

حقوق تجارت جلد اول

[منبع الکترونیکی] : کلیات, تاجر و اعمال تجاری

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیرحسین فخاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

موسسات‌ تجاري‌ , اسناد تجاري‌ , بازرگانان‌ , حقوق‌ تجارت‌ , ورشکستگي‌ , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

صفات ضرورية لاهل الحرف و الصناعات و التجارات و الاختصاصات

اخلاق التاجر المسلم

[منبع الکترونیکی] : صفات ضرورية لاهل الحرف و الصناعات و التجارات و الاختصاصات

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سامي خضره

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آداب كسب و كار , اخلاق , بازرگانان‌ , مسلمانان‌ , اخلاق اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تاجر قرن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرش پازوکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , کارآفريني , مديريت‌ , رشد اقتصادي‌ , بازرگانان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تاجر قرن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرش پازوکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استخدام , سرمايه‌ گذاري‌ , مديريت‌ مالي‌ , بازرگانان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لعيا جنيدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكومت به توسعه , بازرگانان‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ ملي‌ , رويه‌ قضايي‌ , منابع‌ حقوق‌ , تجارت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.