مرور اصطلاحنامه استعمار اقتصادي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15

خطوط اصلی اقتصاد اسلامی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر مکارم شیرازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اقتصاد اسلامي , اصول اقتصاد اسلامي , ارکان اقتصاد اسلامي , استعمار اقتصادي‌ , استعمار , سازمان جهاني تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله شهبازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استعمار اقتصادي‌ , استعمار سياسي‌ , استعمار فرهنگي‌ , انديشه هاي‌ سياسي‌ غرب‌ , حکومت‌ اشراف‌ , تمدن‌ غرب‌ , استعمار گري[3]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله شهبازي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انگلستان , استعمار اقتصادي‌ , استعمار سياسي‌ , استعمار فرهنگي‌ , حکومت‌ اشراف‌ , ايران , استعمار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: استعمار بریتانیا و ایران

زرسالاران یهودی و پارسی

[منبع الکترونیکی] : : استعمار بریتانیا و ایران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله شهبازی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انگلستان , تاريخ‌ ايران‌ , استعمار اقتصادي‌ , استعمار سياسي‌ , استعمار فرهنگي‌ , ايران , استعمار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر مکارم شیرازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استعمار اقتصادي‌ , نفاق‌ , قرآن‌[1] , استعمار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

الفبای اقتصاد اسلامی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد محمد حسيني شيرازي؛ مترجم: حسين شاهرودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دين اسلام و اقتصاد , علم اقتصاد , اقتصاد اسلامي , افزايش‌ قيمت‌ها , اقتصاد , استعمار اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مستعمره سازی مجدد عراق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بابک پاکزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عراق , صنايع‌ نفت‌ , استعمار اقتصادي‌ , استعمار , ايالات متحده آمريكا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Scramble for Africa [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Donald R. Wright

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ سياسي‌ , آفريقا , اروپا , استعمار اقتصادي‌ , مستعمرات‌ , امريكا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Immigration [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

David M. Reimers, Leonard Dinnerstein

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبعيض‌ , مهاجرت‌ , مهاجرت‌ از خارج‌ , استعمار اقتصادي‌ , استعمار سياسي‌ , استعمار فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

استراتژی برای بقاء

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم انصاری رنانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معرفي‌ کتاب‌ , استعمار اقتصادي‌ , ليبراليسم‌ اقتصادي‌ , هژموني‌ جهاني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 15