مرور اصطلاحنامه ديوان سالاري‌ دولتي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ساختار اداري‌

سازمان‌ اداري‌ و استخدامي‌

مقررات‌ استخدامي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
دولت و بوروکراسی

نظریه انقلاب مارکس

[منبع الکترونیکی] : دولت و بوروکراسی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هال دریپر؛ مترجم: حسن شمس آوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ديوان‌ سالاري‌ , انديشه‌ سياسي‌ مارکس‌ , ديوان سالاري‌ دولتي‌ , مارکسيسم‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن محمديان، شادان وهاب زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اداره‌ امور عمومي‌ , اصلاحات‌ اداري‌ , سازماندهي‌ , ديوان سالاري‌ دولتي‌ , ساختار اداري‌ , الگوها , خدمات‌ عمومي‌ , اينترنت , دولت الکترونيکي , مشتري مداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا رزقی رستمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط مشي‌ ها , ديوان‌ سالاري‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , ديوان سالاري‌ دولتي‌ , مشاركت مردم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد میدری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اداري‌ , ديوان‌ سالاري‌ , بودجه بندي‌ , ديوان سالاري‌ دولتي‌ , مبارزات‌ سياسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مدیریت دولتی در بستر جهانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالحسن فقیهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اداره‌ امور عمومي‌ , ديوان سالاري‌ دولتي‌ , کشورهاي غربي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دیدگاهی تطبیقی

نظامهای پاسخگویی در بخش دولتی

[منبع الکترونیکی] : دیدگاهی تطبیقی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالحسن فقیهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ديوان‌ سالاري‌ , بخش‌ دولتي‌ , ديوان سالاري‌ دولتي‌ , پاسخ‌گويي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نبي اله دهقان، شعبان مرادي آيديشه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , ديوان سالاري‌ دولتي‌ , دانشگاهها , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﻮﻣﻲ

تخت بی تخت

[منبع الکترونیکی] : ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﻮﻣﻲ

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ديوان سالاري‌ دولتي‌ , اقتصاد دولتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسین رحمتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صفويان‌ , تراکم‌ جمعيت‌ , مديريت‌ اداري‌ , ديوان سالاري‌ دولتي‌ , ساختار جمعيتي‌ , دولت‌هاي محلي , توزيع‌ جمعيت‌ , تاریخ اسلام

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید علی محمودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌هاي‌ توسعه‌ , ديوان سالاري‌ دولتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.