مرور اصطلاحنامه ساختار جمعيتي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اتباع‌ بيگانه‌

(فراداده‌ها)

اقليت‌ها

(فراداده‌ها)

شهروندان‌

(فراداده‌ها)

ميزان‌ اشتغال‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
: ضرورت بازاندیشی نقش سیاست در تحولات آینده جامعه

تاریخ و سیاست

[منبع الکترونیکی] : : ضرورت بازاندیشی نقش سیاست در تحولات آینده جامعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرحیم عیوضی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , ساختار اجتماعي‌ , ساختار جمعيتي‌ , سياست‌ مدن‌ , کارگزار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا بردبار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , زندانيان‌ , ساختار جمعيتي‌ , انواع‌ شخصيت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسین رحمتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صفويان‌ , تراکم‌ جمعيت‌ , مديريت‌ اداري‌ , ديوان سالاري‌ دولتي‌ , ساختار جمعيتي‌ , دولت‌هاي محلي , توزيع‌ جمعيت‌ , تاریخ اسلام

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين حاتمي نژاد، حميد پورحسين، صابر محمدپور، ايوب منوچهري مياندوآب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مرند , ارزشيابي‌[2] , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ شهري‌ , ساختار جمعيتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادر مهرگان،‌ روح الله رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترکيب‌ سني‌ , رشد جمعيت‌ , رشد اقتصادي‌ , عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , ساختار جمعيتي‌ , داده‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس عرب مازار، علي كشوري شاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشد جمعيت‌ , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , رشد اقتصادي‌ , نرخ‌ رشد , ساختار جمعيتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميدرضا وارثي، صفر قائدرحمتي، ايمان باستاني فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , تراکم‌ جمعيت‌ , خدمات‌ شهري‌ , ساختار جمعيتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.