مرور اصطلاحنامه سازمان‌ هاي‌ دولتي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 35
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد اکبری بورنگ و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارکنان‌ , سازمان‌ هاي‌ دولتي‌ , استان خراسان جنوبي , هوش هيجاني , تعهد سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

استفتائات (باب وقف) - ادارات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سازمان اوقاف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام وقف , استفتاء , شرايط واقف , شرايط وقف , نيت وقف , اداره‌ , سازمان‌ هاي‌ دولتي‌ , منشورات سازمان اوفاف و امور خیریه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: اصلاحات، برنامه ریزی، استقلال

سیستم پرورش و آموزش

[منبع الکترونیکی] : : اصلاحات، برنامه ریزی، استقلال

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرامرز قریب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش و پرورش , برنامه‌ريزي‌ , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , سازمان‌ هاي‌ دولتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ادغام سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني

تحليل كيفي و واكاوي ادغام دستگا ههاي دولتي

[منبع الکترونیکی] : ادغام سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد محمد ميرمحمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ هاي‌ دولتي‌ , پديدارشناسي‌ , آسيب شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اردوان مجیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اداري‌ , برنامه‌ريزي‌ , سازمان‌ هاي‌ دولتي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , سيستم هاي اطلاعاتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا معمارزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اداره‌ امور عمومي‌ , بخش‌ خصوصي‌ , بخش‌ دولتي‌ , سازمان‌ هاي‌ دولتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهاد نژاد ايراني، ميرمحمد سيدعباس زاده، آرش اصغري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان آذربايجان غربي , سازمان‌ هاي‌ دولتي‌ , سازمان يادگيرنده , خلاقيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا شيرواني، مسعود شفيعيه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , مديريت‌ , سازمان‌ هاي‌ دولتي‌ , سرمايه هاي انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود حقاني، حبيب عزيزي، عبدالحسين رسولي نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , کارکنان‌ , سازمان‌ هاي‌ دولتي‌ , بهداشت‌ رواني‌ , شخصيت‌ , مديران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن گيوريان، فيروز ديندار فركوش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , سازمان‌ هاي‌ دولتي‌ , ارزیابی عملکرد سازمانی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 35