مرور اصطلاحنامه فدراليسم‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

فدرالیسم اقتصادی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن رضایی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اقتصاد , فدراليسم‌ , فدرالیسم اقتصادی , اقتصاد ایران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نبرد من

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آدولف هیتلر؛ مترجم: عنایت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آلمان , جنگ‌ جهاني‌ , فدراليسم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فدرالیسم اقتصادی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن رضایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اقتصاد , فدراليسم‌ , فدرالیسم اقتصادی , اقتصاد ایران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دموکراسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملوین یوروفسکی

موضوعات :

ارتباطات‌ جمعي‌ , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , حقوق‌ اقليت‌ ها , فدراليسم‌ , قانون‌ اساسي‌ , توسعه‌ دموکراسي‌ , اکثريت (دموکراسي)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Federalism [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Roger H. Davidson

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علوم‌ سياسي‌ , فدراليسم‌ , نظام‌ هاي‌ سياسي‌ , ايالات متحده آمريكا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امير ساجدي، فرامرز امجديان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان كردستان , عراق , بنيادگرايي‌ + , فدراليسم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا عندليب، محمدعلي ثابت قدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , درآمد ها[2] , فدراليسم‌ , دولت‌هاي محلي , توسعه‌ پايدار , هويت , نابرابري اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهه كولايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شوروي , ولاديمير , فدراليسم‌ , مطالعات‌ تطبيقي‌ , روسيه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا پيشگاهي فرد، عبدالرسول سنبلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ + , يونان‌ باستان‌ , سازماندهي‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , حکومت‌ , فدراليسم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.