مرور اصطلاحنامه مادي‌ گرايي‌ جدلي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

نقد النظرية الماركسية

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادي مدرسي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انديشه‌ سياسي‌ مارکس‌ , انديشه هاي‌ سياسي‌ جهان‌ اسلام‌ , انديشه هاي‌ سياسي‌ غرب‌ , مادي‌ گرايي‌ جدلي‌ , مارکسيسم‌[1] , نقد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پژوهشی در رابطه دیالکتیک و اقتصاد

هگل جوان

[منبع الکترونیکی] : پژوهشی در رابطه دیالکتیک و اقتصاد

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گئورگ لوکاچ؛ مترجم: محسن حکیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اقتصاد , ماترياليسم ديالكتيك , مادي‌ گرايي‌ جدلي‌ , مادي‌ گرايي‌ جدلي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد مشهدی نوش آبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مساوات , داروينيسم‌ اجتماعي‌ , مادي‌ گرايي‌ , مادي‌ گرايي‌ جدلي‌ , آسيب‌شناسي‌ , آزادي‌ , کلام جديد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا حضرتي صومعه، حسين ابوالحسن تنهايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشارکت‌ اجتماعي‌ , مادي‌ گرايي‌ جدلي‌ , اعتماد , پژوهش‌ , هنجار , سرمايه اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

متافيزيک و سياست

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلام رضا نقوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خود شناسي , جامعه‌ مدني‌ , مادي‌ گرايي‌ جدلي‌ , ما بعد الطبيعه‌ , آزادي‌ , دولت‌ مدرن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين ابوالحسن تنهايي، فاطمه خادم لو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مادي‌ گرايي‌ جدلي‌ , نو گرايي‌[1] , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.