مرور اصطلاحنامه مارکسيسم‌[1]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

انديشه‌ سياسي‌ انگلس‌

(فراداده‌ها)

انديشه‌ سياسي‌ مارکس‌

(فراداده‌ها)

بولشويسم‌

(فراداده‌ها)

تروتسکيسم‌

(فراداده‌ها)

تيتوئيسم‌

(فراداده‌ها)

چپ‌ نو

(فراداده‌ها)

گرباچفيسم‌

(فراداده‌ها)

مائوييسم‌

(فراداده‌ها)

مارکسيسم لنينيسم

(فراداده‌ها)

مارکسيسم‌ ارتدوکس‌

(فراداده‌ها)

مارکسيسم‌ اروپايي‌

(فراداده‌ها)

استبداد شرقي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 62
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامحسین فروتن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ماركسيست , انديشه هاي‌ سياسي‌ غرب‌ , مارکسيسم‌[1] , واقع‌ گرايي‌ , مکتب‌ هاي‌ فلسفي‌ غرب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چرخه دوم انباشت سرمایه در تولید محیط مصنوع

شهری شدن سرمایه

[منبع الکترونیکی] : چرخه دوم انباشت سرمایه در تولید محیط مصنوع

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دیوید هاروی؛ مترجم: عارف اقوامی مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انباشت سرمايه , راه هاي رويارويي با انباشت سرمايه , اقتصاد , مارکسيسم‌[1] , نظام‌ سرمايه‌ داري‌ , نظام شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مارکس و مارکسیسم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

چارلز رایت میلز؛ مترجم: محمد رفیعی مهرآبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انديشه‌ سياسي‌ مارکس‌ , انديشه هاي‌ سياسي‌ غرب‌ , سوسياليسم‌ , کمونيسم‌ , مارکسيسم‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دیالکتیک و سنت مارکسیستی کلاسیک

جبر انقلاب

[منبع الکترونیکی] : دیالکتیک و سنت مارکسیستی کلاسیک

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جان ریز؛ مترجم: علی اکبر معصوم بیگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ماترياليسم ديالكتيك , تاريخ‌ , مارکسيسم‌[1] , مادي‌ گرايي‌ جدلي‌ , مکتب‌ هاي‌ فلسفي‌ غرب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دولت و بوروکراسی

نظریه انقلاب مارکس

[منبع الکترونیکی] : دولت و بوروکراسی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هال دریپر؛ مترجم: حسن شمس آوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ديوان‌ سالاري‌ , انديشه‌ سياسي‌ مارکس‌ , ديوان سالاري‌ دولتي‌ , مارکسيسم‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احسان طبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ماترياليسم , ماترياليسم ديالكتيك , مارکسيسم‌[1] , فلسفه‌ علم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

لویی آلتوسر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لوک فرتر؛ مترجم: امیر احمدی آریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فلاسفه غربي , فلسفه غرب , انديشه هاي‌ سياسي‌ غرب‌ , مارکسيسم‌[1] , مکتب‌ هاي‌ فلسفي‌ غرب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

و. ای. لنین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جامعه‌ سرمايه‌ داري‌ , مارکسيسم‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نقد النظرية الماركسية

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادي مدرسي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انديشه‌ سياسي‌ مارکس‌ , انديشه هاي‌ سياسي‌ جهان‌ اسلام‌ , انديشه هاي‌ سياسي‌ غرب‌ , مادي‌ گرايي‌ جدلي‌ , مارکسيسم‌[1] , نقد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

درآمدی بر روش شناسی علم اقتصاد

علم اقتصاد: پیشرفت، رکود یا انحطاط؟

[منبع الکترونیکی] : درآمدی بر روش شناسی علم اقتصاد

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ج. س. گلاس؛ مترجم: محسن رنانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم اقتصاد , مارکسيسم‌[1] , روش‌ شناسي‌ , ابزارگرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 62