مرور اصطلاحنامه نظريه‌ هاي‌ نوسازي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

نوسازي‌ اقتصادي‌

(فراداده‌ها)

نوسازي‌ سياسي‌

(فراداده‌ها)

جامعه‌ پذيري‌ سياسي‌

فرهنگ‌ سياسي‌

قابليت‌ هاي‌ جامعه‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15

اصول نوسازی جامعه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

برتراند راسل؛ مترجم: مهدی افشار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اصلاحات‌ اجتماعي‌ , جامعه‌ , ازدواج‌ , دولت‌ , مالکيت‌ , نظريه‌ هاي‌ نوسازي‌ , تربيت‌ , مذاهب +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نیاز نظام تربیتی به اصلاحات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز رفیعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظريه‌ هاي‌ نوسازي‌ , اصلاحات‌ آموزشي‌ , تربيت‌ , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌ , طبيعت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید هاشمی نسب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مصر , تصوف‌ , سياست‌ , نظريه‌ هاي‌ نوسازي‌ , نوسازي‌ سياسي‌ , دين‌ , دولت‌ مدرن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعیل صالحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , عمران‌ شهري‌ , نوسازي‌ شهري‌ , نظريه‌ هاي‌ نوسازي‌ , مديريت شهري , مديريت راهبردي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازرگاني‌ خارجي‌ , صادرات , مديريت‌ بازرگاني‌ , نظريه‌ هاي‌ نوسازي‌ , نوسازي‌ اقتصادي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , توسعه‌ صادرات‌ , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Theorizing Islam [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشغال‌ سفارت‌ امريکا , سياست‌ , کمونيسم‌ , نظريه‌ هاي‌ نوسازي‌ , اسلام‌[1] , نظريه پردازي , انقلاب اسلامي ايران

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ضربه شدید

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: غلامرضا کوثری نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اداري‌ , بهره وري‌ , سازمان‌ , مديريت‌ , مديريت‌ اداري‌ , نظريه‌ هاي‌ نوسازي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نسرین حکمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتغال‌ زنان‌ , جنبش‌ هاي‌ سياسي‌ زنان‌ , نظريه‌ هاي‌ نوسازي‌ , تخصص‌ زنان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا آهنچيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظريه‌ هاي‌ مديريت‌ , نظريه‌ هاي‌ نوسازي‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , تربيت‌ , مدارس‌ , مدرسه‌ سازي‌ , مديران‌ مدارس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسین باقری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دوره‌ پهلوي‌ , انديشه‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌ , تاريخ‌ سياسي‌ معاصر , نظريه‌ هاي‌ نوسازي‌ , اعتقادات‌ مذهبي‌ , توسعه‌ ملي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 15