مرور اصطلاحنامه تربيت‌ معلم‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود مهرمحمدي، لطفعلي عابدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيبايي‌ شناسي‌ , تربيت‌ معلم‌ , روش‌ هاي‌ آموزش‌ , مهارت‌ هاي‌ آموزشي‌ , تدريس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد مزیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عمل‌ گرايي‌ , تربيت‌ معلم‌ , روش‌ هاي‌ يادگيري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ نيروي انساني‌ , تربيت‌ معلم‌ , مدرسه دارالفنون , تاريخچه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لطفعلی عابدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ , آموزش‌ عالي‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , برنامه‌هاي‌ درسي‌ تربيت‌ معلم‌ , تربيت‌ معلم‌ , دوره‌ کارداني‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مراکز تربيت‌ معلم‌ , تدريس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید علی اشرف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ اسلامي‌ , نوگرايي‌[2] , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , تربيت‌ معلم‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , اخلاق و تربیت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرضا سبحاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ زبان‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ عرفاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , مهارت‌ هاي‌ ارتباطي‌ , آموزش‌ زبان‌ , تربيت‌ معلم‌ , دانشگاهها , اسطوره‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: احمد زندوانيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خوزستان , تربيت‌ معلم‌ , علوم تربيتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: ناصر نوشادي؛ نویسنده همکار: محسن خادمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تربيت‌ معلم‌ , دانشجويان‌ , انتقاد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محسن آيتي؛ نویسنده همکار: محمد عطاران, محمود مهرمحمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌هاي‌ درسي‌ , تربيت‌ معلم‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: سيد محمد رضا امام جمعه؛ نویسنده همکار: محمود مهرمحمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کار آموزي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ تربيت‌ معلم‌ , تربيت‌ معلم‌ , آموزش و پرورش , تدريس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12