مرور اصطلاحنامه دانشجويان‌ دوره‌ هاي‌ تکميلي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

دانشجويان‌ دانشوري‌

(فراداده‌ها)

دانشجويان‌ دکترا

(فراداده‌ها)

دانشجويان‌ فوق‌ دکترا

(فراداده‌ها)

دانشجويان‌ کارشناسي‌ ارشد

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن نوکاریزی، مهدی نارمنجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جستجوي‌ اطلاعات‌ , آموزش‌ تکميلي‌ , دانشجويان‌ دوره‌ هاي‌ تکميلي‌ , دانشگاهها , اضطراب‌ , اينترنت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود خسروجردی، محمد ایرانشاهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جستجوي‌ اطلاعات‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , آموزش‌ تکميلي‌ , دانشجويان‌ , دانشجويان‌ دوره‌ هاي‌ تکميلي‌ , دانشگاهها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نرگس کشتی آراي، علیرضا یوسفی و شهرام شهبازي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , منابع‌ اطلاعاتي‌ , دانشجويان‌ دوره‌ هاي‌ تکميلي‌ , دانشگاه اصفهان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره پرويني، علي جلالي ديزجي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانشجويان‌ , دانشجويان‌ دوره‌ هاي‌ تکميلي‌ , وب , رفتار اطلاع يابي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فهيمه باب الحوائجي، محمدرضا پورداداش سنگده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانشجويان‌ دوره‌ هاي‌ تکميلي‌ , پايگاه‌هاي‌ اطلاعاتي , وب‌سايت‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صغري درزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مازندران , دانشجويان‌ دوره‌ هاي‌ تکميلي‌ , پايگاه‌هاي‌ اطلاعاتي , رفتار اطلاع يابي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل غفاري، فاطمه ارفع بلوچي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانشجويان‌ , دانشجويان‌ دوره‌ هاي‌ تکميلي‌ , اضطراب‌ , انگيزش‌ رواني‌ , پژوهش‌هاي‌ روان‌شناختي‌ , روان‌ شناسي‌ باليني‌ , پيشرفت تحصيلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منيجه شهني ييلاق، سودابه بساك نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اضطراب , دفاع , دانشجويان‌ , دانشجويان‌ دوره‌ هاي‌ تکميلي‌ , موفقيت , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: همام مويدفر, حميدرضا آقامحمديان شعرباف, سيدمحمود طباطبايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عزت نفس , مشهد , دانشجويان‌ , دانشجويان‌ دوره‌ هاي‌ تکميلي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: سيدمحمود طباطبايي, ابوعلي ودادهير

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق و اخلاقي , دانشجويان‌ , دانشجويان‌ دوره‌ هاي‌ تکميلي‌ , دانشگاهها , هنجار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11