مرور اصطلاحنامه دبيران‌ دوره‌ راهنمايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد احمد هاشمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ شهروندي‌ , دبيران‌ دوره‌ راهنمايي‌ , درس‌ دانش‌ اجتماعي‌ , مدارس‌ راهنمايي‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره سعادتمند، ايوب سينايي فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ ضمن‌خدمت‌ , آموزش‌ ضمن‌خدمت‌ , دبيران‌ دوره‌ راهنمايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدمحمد شبيري، محمدرضا سرمدي، شيوا شريفيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش‌ آموزان‌ راهنمايي‌ , دبيران‌ دوره‌ راهنمايي‌ , محيط زيست‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شاپورامين شايان جهرمي, عباداله احمدي, سكينه درويش پورفراغه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مرودشت , دبيران‌ دوره‌ راهنمايي‌ , مدارس‌ دخترانه‌ , جو , تعهد سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوبكر عزيزي مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم , دبيران‌ دوره‌ راهنمايي‌ , مدارس‌ راهنمايي‌ , مديران , مدارس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.