مرور اصطلاحنامه دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
دوره پیش دانشگاهی رشته هنر

آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران

[منبع الکترونیکی] : دوره پیش دانشگاهی رشته هنر

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرت الله تسلیمی، مژگان اصلانی، محسن حسن پور، بشری گلبخش، معصومه مرادپور، زهره نهاردانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آثار تاريخي‌ , دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , آثار هنري‌ , ميراث‌ فرهنگي‌ , هنر ايراني‌ , هنر و فرهنگ‌ +

دوره پیش دانشگاهی درس مشترک کلیه رشته ها

انگلیسی (1) و (2)

[منبع الکترونیکی] : دوره پیش دانشگاهی درس مشترک کلیه رشته ها

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرویز بیرجندی، محمدرضا عنانی سراب، داریوش صمیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ انگليسي‌ , دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایوان نیون؛ مترجمان: علی عمیدی، بتول جذبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم رياضي , درس‌ رياضيات‌ , دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ , رياضيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا گرامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ انگليسي‌ , آموزش‌ استثنايي‌ , آموزش‌ زبان‌ , آموزش‌ گروهي‌ , آموزش‌ نابينايان‌ , دانش‌ آموزان‌ استثنايي‌ + , دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ , يادگيري‌ , آموزش فراگير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيروس پورقاسمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باورهاي‌ عامه‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , آموزش‌ متوسطه‌ , دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , چشم زخم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا جعفري نيا، اسد خالدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيراز , دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ , سطوح‌ تحصيلي‌[1] , فرهنگ‌ پذيري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سميرا مروجي، احمد شعباني، سميه حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اراك , کتابخانه‌ هاي‌ آموزشگاهي‌ , استانداردها , دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضوان همائي، بهمن نجاريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دختران‌ , دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ , پژوهش‌هاي‌ روان‌شناختي‌ , روان‌ شناسي‌ , فشار رواني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: زهيرمصطفي بلوردي, محمد عبدالهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , دختران‌ , نوجوانان‌ , دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ , روان‌ شناسي‌ نوجوان‌ , شخصيت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.