مرور اصطلاحنامه فرهنگ‌ آموزي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

انفصال‌ فرهنگي‌

فرهنگ‌ پذيري‌

کندي‌ فرهنگي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

فرهنگ و برنامه ریزی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیمون آبرام ؛ مترجم : محمد خانی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فرهنگ‌ آموزي‌ , احياي‌ فرهنگ‌ , برنامه ریزی اجتماعی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

با ماهواره ها چه باید کرد؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدمحمد حسینی شیرازی؛ مترجم: حسین شاهرودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , ماهواره‌ ها , فرهنگ‌ آموزي‌ , رسانه‌ ها (رايانه‌) , فرهنگ‌ , آزادي‌ , فرهنگ‌ اسلامي‌ , دولت اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطبوعات و فرهنگ سازي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمد ملك زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مطبوعات‌ , گستره‌ مطبوعات‌ , فرهنگ‌ آموزي‌ , احياي‌ فرهنگ‌ , فرهنگ‌ زدايي‌ , فرهنگ‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ‌ آموزي‌ , احياي‌ فرهنگ‌ , فرهنگ‌ پذيري‌ , حوزه‌ هاي‌ علميه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: ل.سکوارتسوف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روسيه , سوسياليسم‌ , فرهنگ‌ آموزي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: هاشم فردانش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش‌ آموزان‌ متوسطه‌ , فرهنگ‌ آموزي‌ , مدارس‌ متوسطه‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.