مرور اصطلاحنامه کار گروهي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

بازي‌هاي‌ آموزشي‌

(فراداده‌ها)

روش‌ آموزش‌ نمايشي‌

(فراداده‌ها)

روش‌ پروژه‌

(فراداده‌ها)

روش‌ هاي‌ ايفاي‌ نقش‌

(فراداده‌ها)

روش‌ هاي‌ اکتشافي‌

(فراداده‌ها)

روش‌ هاي‌ فعال‌

(فراداده‌ها)

روش‌ هاي‌ هدايتي‌

(فراداده‌ها)

قصه‌ گويي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن نوغانی دخت بهمنی، حمید مسعودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , مديريت‌ گروهي‌ , کار گروهي‌ , مديريت راهبردي , مديران , شركت برق

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کاونس. جی. آلپندر، کارول آر. لی؛ مترجم: احمد عالی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اداري‌ , بهره وري‌ , کار گروهي‌ , فرهنگ سازماني , مديريت تغيير , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ام. هیگز، دبی. رولند؛ مترجم: سپیده حجازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گروه‌ ها , مديريت‌ گروهي‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , کار گروهي‌ , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رقابت یا رفاقت در کلاس درس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا کرامتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کار گروهي‌ , مهارت‌ هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرام وزیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفتار جمعي‌ , کار گروهي‌ , پرخاش‌گري‌ , روان‌ شناسي‌ نوجوان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرام حیدری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانشگاهها , کار گروهي‌ , آموزش مجازي , آموزش الکترونيکي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سريني واس آر كاندولا؛ مترجم: غلام جاپلقيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , مديريت‌ , نيروي‌ انتظامي‌ , کار گروهي‌ , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبيب الله جوانمرد، محمد افراز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اداره‌ امور عمومي‌ , مديريت‌ , مديريت‌ گروهي‌ , کار گروهي‌ , نگرش‌ , تعهد سياسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کولر خورشيدی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرميس مجير شيبانی، منصوره کارگر شريف، صحرا حيدری، سرور کريمی، مه سيما طاووسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کار گروهي‌ , انرژي‌ خورشيدي‌ , فناوري‌ , فناوري‌ و علوم‌ تجربي‌ , گرما , نور خورشيد , كولرها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جايگاه زيبايی در تطوِِر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرسا جلالی زاده، شيرين طهرانی، فاطمه مافی، مليکا محقق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيبايي‌ , زيبايي‌ شناسي‌ , کار گروهي‌ , تطور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12