مرور اصطلاحنامه مواد درسي‌ دانشگاهي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

دروس‌ اختصاصي‌

(فراداده‌ها)

دروس‌ پايه‌

(فراداده‌ها)

دروس‌ عملي‌

(فراداده‌ها)

دروس‌ عمومي‌

(فراداده‌ها)

دروس‌ نظري‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11

علم با طعم سيب زمينی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا فلاح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم حقيقي , مواد درسي‌ دانشگاهي‌ , علوم‌ تجربي‌ , علوم اسلامي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی نیک منش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , برنامه‌ريزان‌ درسي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ دانشگاه‌ها , دانشگاهها , رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , مواد درسي‌ , مواد درسي‌ دانشگاهي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قهرمان شیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانشگاهها , سنجش‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مواد درسي‌ دانشگاهي‌ , پژوهش‌ و توسعه‌ , تحقيقات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نجيبه هنرور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , دانشجويان‌ , درس‌ ادبيات‌ فارسي‌ , دروس‌ عمومي‌ , مواد درسي‌ دانشگاهي‌ , مهارت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 دانشگاه، فارسی عمومی و آموزش تفکر خلاق

ادبیات و دانشگاه

[منبع الکترونیکی] : دانشگاه، فارسی عمومی و آموزش تفکر خلاق

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن الهامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

درس‌ ادبيات‌ فارسي‌ , مواد درسي‌ دانشگاهي‌ , نوآوري‌ هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد ستوده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌ در روابط بين‌الملل‌ , روابط بين‌ الملل‌ , علوم‌ سياسي‌ , مواد درسي‌ دانشگاهي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مصطفی مطبعه چی اصفهانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراكش ( كشور ) , دانشگاه‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ , مواد درسي‌ دانشگاهي‌ , علوم‌ قرآني‌ , دانشکده هاي علوم انساني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 دانشگاه هاي دولتي اصفهان

الزام ها و پيامدهاي اجتماعي برنامه‌ درسي پاسخگو در آموزش‌ عالي

[منبع الکترونیکی] : دانشگاه هاي دولتي اصفهان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا نیلی، احمدرضا نصر، مصطفي شریف، محمود مهرمحمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ عالي‌ , اصلاح‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ , مواد درسي‌ دانشگاهي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايرج نوروش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دوره‌ کارشناسي‌ , حسابداري‌ , مواد درسي‌ , مواد درسي‌ دانشگاهي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی ثقفی، حلیمه رحمانی، افسانه رفیعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , حسابداري‌ , مواد درسي‌ دانشگاهي‌ , طرح درس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11