مرور اصطلاحنامه اکتشاف‌ منابع‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 17
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اس اچ یانگل؛ مترجم: فرزاد مهدوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اکتشاف‌ منابع‌ , زمين‌ فيزيک‌ , منابع‌ نفت‌ , نفت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اکتشاف ژئوشیمیایی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اکتشاف‌ منابع‌ , زمين‌ شيمي‌ , شيمي‌ معدني‌ , عناصر شيميايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استخراج معدن , معدن , سنگ , معادن‌ , اکتشاف‌ منابع‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اکتشاف‌ منابع‌ , فناوري‌ و علوم‌ تجربي‌ , ريز فناوري , لرزه نگاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدباقر لشکری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , گاز ها , برآورد هزينه‌ توليد , تحليل‌ اقتصادي‌ , هزينه‌ ها , اکتشاف‌ منابع‌ , خطر پذيري , نفت , خوردگي , عملكرد مديران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تسامحات ادبی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کیوان سمیعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تخلص‌ , شاعري‌ , شعر , غزل‌ , نقد ادبي‌ , اکتشاف‌ منابع‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرانك فيضي، رضا نوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زمين‌ شناسي‌ , اکتشاف‌ منابع‌ , منابع‌ زميني‌ , منابع‌ معدني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالكريم رضائيان، ايرج رسا، محمدرضا جعفري، علي اميري، خسرو خسروتهراني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زمين‌ شناسي‌ , اکتشاف‌ منابع‌ , ژنتيک‌ , منابع‌ زميني‌ , منابع‌ معدني‌ , سنگ‌ها , سرب , روي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پيمان افضل، يونس فداكارالقلنديس، احمد خاك زاد، پرويز معارف وند، نعمت الله رشيدنژادعمران، هوشنگ اسدي هاروني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , زمين‌ شناسي‌ , سنگ‌ شناسي‌ , کاني‌ شناسي‌ , اکتشاف‌ منابع‌ , منابع‌ زميني‌ , مس , ژئوشيميايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرزاد اسدي، علي منتظري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

املش , زمين‌ شناسي‌ , کاني‌ شناسي‌ , اکتشاف‌ منابع‌ , زمين‌ شيمي‌ , منابع‌ زميني‌ , منابع‌ معدني‌ , ژئوشيميايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 17