مرور اصطلاحنامه تخريب‌ محيط زيست‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

بيابان‌زايي‌

(فراداده‌ها)

آلودگي‌

تغييرات‌ محيطي‌[2]

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 48
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدمحمد شبيرى و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , شهروندان‌ , تخريب‌ محيط زيست‌ , حفاظت‌ محيط زيست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بازگشت کرکس وحشی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كركس , حفاظت‌ محيط زيست‌ , بوم‌شناسي‌[1] , تخريب‌ محيط زيست‌ , حمايت حيوانات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آيدين اسدي نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشاورزي‌ , تخريب‌ محيط زيست‌ , نيروگاه ها , بيوماس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ناپایداری توسعه پایدار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیاوش امینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بوم‌شناسي‌[1] , تخريب‌ محيط زيست‌ , توسعه‌ پايدار , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرمین حسن زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , آلودگي‌ هوا , تخريب‌ محيط زيست‌ , حفاظت‌ محيط زيست‌ , مصرف‌ انرژي‌ , خودروي دوگانه سو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردی: شهر جديد پرديس تهران

ارزيابی اثرات توسعه شهرهای جديد بر محيط زيست

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردی: شهر جديد پرديس تهران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی جعفری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عمران‌ شهري‌ , تخريب‌ محيط زيست‌ , محيط زيست‌ , مديريت‌ محيط زيست‌ , پرديس (شهر)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه شهبازي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , تخريب‌ محيط زيست‌ , محيط زيست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ششمین انقراض بزرگ در راه است

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ ملل‌ متحد , تخريب‌ محيط زيست‌ , حفاظت‌ محيط زيست‌ , محيط زيست‌ , طبيعت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پنبه در گوش، چشم بند بر چشم

حقوق عامه

[منبع الکترونیکی] : پنبه در گوش، چشم بند بر چشم

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ شهروندي‌ , تخريب‌ محيط زيست‌ , حفاظت‌ محيط زيست‌ , محيط زيست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی کاظمی یزدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ بازرگاني‌ , تخريب‌ محيط زيست‌ , محيط زيست‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 48