مرور اصطلاحنامه تکامل‌ حيات‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11

نقد نظريه تكاملي داروين

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدحسین نصر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظريه ي تكامل انواع داروين , پيامدهاي نظريه ي تکامل داروين , تحولات‌ اجتماعي‌ , داروينيسم‌ اجتماعي‌ , تکامل‌ حيات‌ , تکامل‌ فرهنگي‌ , كوانتوم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Human Evolution [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Richard B. Potts

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تكامل , انسان‌ , تکامل‌ حيات‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Neandertals [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Ian Tattersall

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دوران‌ ما قبل‌ تاريخ‌ , عصر حجر , انسان‌ , تکامل‌ حيات‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

History and Human Evolution [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تكامل انسان , مارکسيسم‌[1] , اگزيستانسياليسم‌ , تکامل‌ حيات‌ , اسلام‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

قرآن و تئوری تحول

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالحسین خسروپناه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قرآن , نظريه تكامل , تحول‌گرايي‌ , تکامل‌ حيات‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 چگونه تمدن به تکامل انسان شتاب بخشید

تخت گاز هزار ساله

[منبع الکترونیکی] : چگونه تمدن به تکامل انسان شتاب بخشید

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گرگوری کوچران. هنری هارپندینگ؛ مترجم: آرش حسینیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تكامل انسان , تحولات‌ اجتماعي‌ , تکامل‌ حيات‌ , تمدن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ام. دبليو. آيزنک؛ مترجم: ب. کوشا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شناخت انسان , تکامل‌ حيات‌ , ژنتيک‌ , علوم‌ زيستي‌ , روان‌ شناسي‌ , هيجان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حيات در آسمانها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ريچارد. اس. يانگ؛ مترجمان: محمود بهزاد، حميده غروي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زيست شناسي فضا , تکامل‌ حيات‌ , چرخه‌ حيات‌ , حيات‌ , بيولوژي‌ فضا , سياره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مروری بر تکامل حیات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دانیال سب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عالم ماده , تاريخ‌ , تکامل‌ حيات‌ , توليد مثل‌ , چرخه‌ حيات‌ , حيات‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مرتضی آوینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امام‌خميني‌ , تکامل‌ حيات‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 11