مرور اصطلاحنامه روش‌ هاي‌ آماري‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 33
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی شهنوازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

گزارش‌ هاي‌ آماري‌ , تحليل‌ داده‌ها[2] , داده‌ هاي‌ آماري‌ , روش‌ هاي‌ آماري‌ , نرم افزار SPSS

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی اکبرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

روش‌ هاي‌ آماري‌ , نرم‌ افزار رايانه‌ اي , آموزش , نرم افزار SPSS

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی عبدلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , بازيافت‌ زباله‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , زباله‌ ها , روش‌ هاي‌ آماري‌ , مدل شبكه عصبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تجزيه و تحليل و نقد

كاربرد تجزيه و تحليل خوشه اي در مطالعات مديريت استراتژيك

[منبع الکترونیکی] : تجزيه و تحليل و نقد

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: مرضيه بابائيان پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روش‌ هاي‌ آماري‌ , مديريت راهبردي , آناليز خوشه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حیدرعلی مؤمن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌هاي‌ پژوهشي‌ , روش‌ هاي‌ آماري‌ , گزارش‌ هاي‌ پژوهشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آمار و مدل سازی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زينب جعفري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ , جامعه‌ آماري‌[1] , روش‌ هاي‌ آماري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد آرام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ مشاغل‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , بانک‌ها , روش‌ هاي‌ آماري‌ , مديريت زمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یدالله رجایی، محمد جلیلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , روش‌ هاي‌ آماري‌ , روش‌ هاي‌ پژوهش‌ , پژوهش‌هاي کيفي , پژوهش‌هاي کمي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبي گنجعلي، حسن رنجي، نيما دانش پرور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گزارش‌ هاي‌ آماري‌ , آمار , داده‌ هاي‌ آماري‌ , روش‌ هاي‌ آماري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طه نوراللهی، فاطمه ربيعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توزيع‌ جنسي‌ , جمعيت‌ شناسي‌ , سرشماري‌ جمعيت‌ , مسکن‌[2] , داده‌ هاي‌ آماري‌ , روش‌ هاي‌ آماري‌ , توزيع‌ سني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 33