مرور اصطلاحنامه کاربران‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 23
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا معبود مژدهی و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمارستان‌ها , کنترل‌ کيفيت‌ , کاربران‌ , رضايت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور شيخان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بررسي‌ کاربران‌ , داده‌ ها , کاربران‌ , پيش‌بيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: معرفي پايگاه داده ها

اصول طراحی پایگاه داده ها

[منبع الکترونیکی] : : معرفي پايگاه داده ها

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز معصومي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

کاربران‌ اطلاعات‌ , بانک‌ها , پايگاه‌هاي‌ اطلاعاتي , کاربران‌ , سخت‌ افزار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

David Coursey

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش‌ کاربران‌[1] , علم‌ رايانه‌ , کاربران‌ , نظام‌ هاي‌ عامل‌ , مكينتاش (نظامهاي عامل)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش‌ کاربران‌[1] , کاربران‌ اطلاعات‌ , نياز هاي‌ کاربران‌ , زبان‌ هاي‌ برنامه‌ نويسي‌ , علم‌ رايانه‌ , کاربران‌ , وب

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گروه‌ هاي‌ سني‌ , کاربران‌ , روسيه , اينترنت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر احتشامی، احمدرضا رییسی، محسن نوروزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , بيماران‌ , بيمارستان‌ها , ارزيابي‌ مدارک‌ , اطلاعات‌ , مديريت‌ مدارک‌ , مراکز آموزشي‌ , کاربران‌ , کارآمدي , مدارك‌ پزشكي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا معتدل، فریدون رهنمای رودپشتی، آرزو سلیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , کاربران‌ , خدمات , ارزش افزوده , رضايت مندي , مدل AHP , تحليل سلسله مراتبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میترا دیلمقانی، سید علیرضا حجازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق‌ , کاربران‌ , اينترنت , اخلاق و تربیت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حفاظت‌ داده‌ ها , کاربران‌ , اينترنت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 23