مرور اصطلاحنامه منابع‌ زميني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 87
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يوسف وثيق، علي درويش زاده،‌ منصور وثوقي عابديني، محمدهاشم امامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اردبيل , زمين‌ شناسي‌ , منابع‌ زميني‌ , پتروگرافي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدگل كهرازه، جعفر رهنماراد، عبدالرحيم باقري فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زمين‌ شناسي‌ , منابع‌ زميني‌ , منابع‌ معدني‌ , پرتوزايي , اورانيوم , ناهنجاري , توريوم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرانك فيضي، رضا نوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زمين‌ شناسي‌ , اکتشاف‌ منابع‌ , منابع‌ زميني‌ , منابع‌ معدني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مژگان صلواتي، اكبر قرباني، عليرضا گنجي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خاک‌ شناسي‌ , زمين‌ شناسي‌ , فيزيک‌ خاک‌ , کاني‌ شناسي‌ , منابع‌ زميني‌ , سراميك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ميرمسعود خيرخواه زركش، غزاله محبي تفرشي، عليرضا مجيدي، فريده اسديان، امين محبي تفرشي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌‌هاي‌ زيرزميني‌ , بارش‌ها , زمين‌ شناسي‌ , منابع‌ آب‌ , منابع‌ زميني‌ , سدها , سيستم اطلاعات جغرافيايي , حوضه آبخيز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهروز حق نظر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آهك , زمين‌ شناسي‌ , سنگ‌ شناسي‌ , منابع‌ زميني‌ , منابع‌ معدني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميدرضا جعفري، صدرالدين علمداري، الهه زاينده رودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جيرفت , آب‌ شناسي‌ , آب‌‌هاي‌ زيرزميني‌ , زمين‌ شناسي‌ , منابع‌ آب‌ , منابع‌ زميني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا نوري، محمدرضا جعفري، فرانك فيضي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هشترود , زمين‌ شناسي‌ , زمين‌ شيمي‌ , منابع‌ زميني‌ , منابع‌ معدني‌ , مس , آبراهه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم سجادي نسب، منصور وثوقي عابديني، محمدهاشم امامي، منصور قرباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كلاردشت , زمين‌ شناسي‌ , منابع‌ زميني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالكريم رضائيان، ايرج رسا، محمدرضا جعفري، علي اميري، خسرو خسروتهراني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زمين‌ شناسي‌ , اکتشاف‌ منابع‌ , ژنتيک‌ , منابع‌ زميني‌ , منابع‌ معدني‌ , سنگ‌ها , سرب , روي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 87