مرور اصطلاحنامه نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 111
ویژه دانشجویان کارشناسی و شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد

واژه نامه پایه کتابداری، اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات

[منبع الکترونیکی] : ویژه دانشجویان کارشناسی و شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا تهوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

کتابداری اطلاع رسانی , زبان‌ انگليسي‌ , کتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌ , واژه‌ نامه‌ ها , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد ظاهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , مديريت‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , اطلاعات‌ , سيستم هاي اطلاعاتي , جامعه اطلاعاتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بهره وري در اطلاع رساني

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسدالله آزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , توسعه‌ فرهنگي‌ , اطلاع رساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا کیانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , برنامه‌ريزي‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , نيروي‌ انساني‌ , سيستم هاي اطلاعاتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي شاه شجاعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هوش‌ مصنوعي‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , کتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌ , يادگيري‌ , پايگاه‌هاي‌ اطلاعاتي , رايانه‌ ها , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , نظام‌ هاي‌ خبره‌ , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کامیار رئیس فر، امیر مانیان، محمد موسی خانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نشانه‌ شناسي‌ + , فناوري‌ اطلاعات‌ , اصلاحات‌ اداري‌ , سازمان‌ , بهره وري‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , مديريت دانش , سيستم هاي اطلاعاتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سازمان‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , اطلاعات‌ , اطلاع رساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خديجه اسفندي، سودابه باقرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ , حسابداري‌ , مديريت‌ مالي‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , قضاوت‌ , سيستم اطلاعات حسابداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لیسا ویشارد؛ مترجم: مهري صديقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زمين‌ شناسي‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , اينترنت , موتورهاي جستجو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسی جعفربیگلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عرب‌ ها , نيروي‌ انساني‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , اطلاعات‌ , توسعه‌ فرهنگي‌ , بومي گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 111