مرور اصطلاحنامه چاپ‌ کلاقه‌اي‌

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

چاپ پارچه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چاپگر توپي‌ , چاپ‌ کلاقه‌اي‌ , نقاشي‌ روي‌ پارچه‌ , هنر ايراني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا حسن بیگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چاپ‌ کلاقه‌اي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

قلمکار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رویا محمودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , چاپ‌ کلاقه‌اي‌ , قلم‌ کاري‌ , نقاشي‌ روي‌ پارچه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه