مرور اصطلاحنامه چاپ‌ کلاقه‌اي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

چاپ پارچه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چاپگر توپي‌ , چاپ‌ کلاقه‌اي‌ , نقاشي‌ روي‌ پارچه‌ , هنر ايراني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا حسن بیگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چاپ‌ کلاقه‌اي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

قلمکار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رویا محمودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , چاپ‌ کلاقه‌اي‌ , قلم‌ کاري‌ , نقاشي‌ روي‌ پارچه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه