مرور اصطلاحنامه حجاري‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

Sculpture [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Michele Vishny

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ مجسمه‌سازي‌ , تاريخ‌ هنر , حجاري‌ , مجسمه‌ سازي‌ , منبت‌ کاري‌ , هنر اروپا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

معماری اسلامی، مأوای معنا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا باوندیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جهان بيني اسلامي , جهان شمولي اسلام , حجاري‌ , کاشي‌ کاري‌ , گچ‌ بري‌ , معماري‌ اسلامي‌ , مسجدها

منابع دیجیتالی :

مطالعه