مرور اصطلاحنامه رو دوزي‌ ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آجيده‌دوزي‌

(فراداده‌ها)

آويزدوزي‌

(فراداده‌ها)

آيينه‌دوزي‌

(فراداده‌ها)

ابريشم‌دوزي‌

(فراداده‌ها)

اشرفي‌دوزي‌

(فراداده‌ها)

اشک‌دوزي‌

(فراداده‌ها)

بادله‌دوزي‌

(فراداده‌ها)

بخارادوزي‌

(فراداده‌ها)

برجسته‌دوزي‌

(فراداده‌ها)

برودري‌دوزي‌

(فراداده‌ها)

برکنددوزي‌

(فراداده‌ها)

بندري‌دوزي‌

(فراداده‌ها)

بيرق‌دوزي‌

(فراداده‌ها)

پته‌دوزي‌

(فراداده‌ها)

پريواردوزي‌

(فراداده‌ها)

پولک‌دوزي‌

(فراداده‌ها)

پيله‌دوزي‌

(فراداده‌ها)

تافته‌دوزي‌

(فراداده‌ها)

ترمه‌دوزي‌

(فراداده‌ها)

ترکمن‌دوزي‌

(فراداده‌ها)

تسمه‌دوزي‌

(فراداده‌ها)

توردوزي‌

(فراداده‌ها)

تکمه‌دوزي‌

(فراداده‌ها)

تکه‌دوزي‌

(فراداده‌ها)

چشمه‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

چهارخانه‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

چهل‌ تکه‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

خاتمي‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

خامه‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

خوس‌ دوزي‌ +

(فراداده‌ها)

درويش‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

ده‌ يک‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

زرتشتي‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

زري‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

زنار دوزي‌

(فراداده‌ها)

زنبوري‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

ژور دوزي‌

(فراداده‌ها)

ساقه‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

ستاره‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

سرافي‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

سرمه‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

سلسله‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

سنگ‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

سوزن‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

سياه‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

سکمه‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

شبکه‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

شرابه‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

شرفه‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

شماره‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

شمسه‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

صدف‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

ظريف‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

قلاب‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

قيطان‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

گلابتون‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

گلدوزي‌

(فراداده‌ها)

گندمي‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

لانه‌ زنبوري‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

لچک‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

لمه‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

لندره‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

متن‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

مرصع‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

مرواريد دوزي‌

(فراداده‌ها)

مشبک‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

مضاعف‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

مغزي‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

مليله‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

ملکي‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

ممقان‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

منجوق‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

منگوله‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

نقده‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

نقره‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

نقش‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

نوار دوزي‌

(فراداده‌ها)

نوار شک‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

يراق‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

کاموا دوزي‌

(فراداده‌ها)

کتيبه‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

کم‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

کمان‌ دوزي‌

(فراداده‌ها)

کمند دوزي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

استان تهران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , ايران‌شناسي‌ , تاريخ‌ , جاجيم‌ بافي‌ , رو دوزي‌ ها , سفال‌ گري‌ , صنايع‌ دستي‌ , قالي‌ بافي‌ , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

رشتی ‌دوزی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نورا قومی روح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گيلان , رو دوزي‌ ها , قلاب‌ دوزي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه