مرور اصطلاحنامه صنعت‌ سينما

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 18
نام آوران سینما در ایران

عبدالحسین سپنتا

[منبع الکترونیکی] : نام آوران سینما در ایران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید شعاعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سينما , سينما , صنعت‌ سينما , کارگردانان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نام آوران سینما در ایران

فریدون رهنما

[منبع الکترونیکی] : نام آوران سینما در ایران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید شعاعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , سينما , صنعت‌ سينما , کارگردانان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

میزانسن در سینما

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بیل نیکولز؛ مترجم: محمد شهبا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سينما , صنعت‌ سينما , کارگرداني‌ صحنه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سينما , صنعت‌ سينما , فيلم‌ هاي‌ ويديويي‌ + , ايران , فيلم مجموعه‌ها , نماهنگ‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اکپرسیونیسم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رولاند شنایدر؛ مترجم: گیلدا ایروانلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ سينما , صنعت‌ سينما , اکپرسیونیسم , مالیخولیای فرهنگی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روایت از کوروساوا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید دهقانپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ژاپن , سينما , صنعت‌ سينما , فيلم‌ نامه‌ نويسي‌ , فيلم نامه نويسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Motion Picture [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Nicholas Tanis

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سينما , صنعت‌ سينما , فروش‌ فيلم‌ , فيلم‌ سازي‌ , مونتاژ فيلم‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 سینما و سینماگران

مقالات مجله رودکی

[منبع الکترونیکی] : سینما و سینماگران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد ضابطی جهرمی ... [و دیگران]؛ مترجم: حسن فیاد ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سينما , صنعت‌ سينما , هنرمندان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آموزش مقدماتی سینما 2

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود جواهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سينما , سينماي‌ حرفه‌اي‌ , صنعت‌ سينما , نقد فيلم‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آموزش مقدماتی سینما

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود جواهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سينما , صنعت‌ سينما , فيلم‌ سازي‌ , فيلم‌ هاي‌ مستند , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 18