مرور اصطلاحنامه فعاليت‌ هاي‌ فرهنگي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

توليد فرهنگي‌

(فراداده‌ها)

جشنواره ها

(فراداده‌ها)

مسابقات‌ فرهنگي‌ هنري‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 103
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گزارش‌ ها , گردهمايي‌ ها , فلسفه‌ اسلامي‌ , فعاليت‌ هاي‌ فرهنگي‌ , بالکان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

وقف، چشمه هميشه جاري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سازمان اوقاف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احسان , عکس‌ ها , وقف‌ , فعاليت‌ هاي‌ فرهنگي‌ , جشنواره ها , منشورات سازمان اوفاف و امور خیریه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شهید دکتر مصطفی چمران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

چمران، مصطفي، 1311-1360.

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شهدا , فعاليت‌ هاي‌ اجتماعي‌ , فعاليت‌ هاي‌ فرهنگي‌ , فعاليت هاي علمي , سرگذشت نامه های فردی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: گذر از ساحت علم حصولي به حيات علم حضوري

آنگاه که فعاليت هاي فرهنگي پوچ ميشود

[منبع الکترونیکی] : : گذر از ساحت علم حصولي به حيات علم حضوري

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر طاهرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فلسفه و منطق , علم‌ حصولي‌ , علم‌ حضوري‌ , فعاليت‌ هاي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر طاهرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تبليغات‌ مذهبي‌ + , دنيا گرايي‌ , فعاليت‌ هاي‌ فرهنگي‌ , مقدسات‌ , اسلام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید حسین ابطحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فعاليت‌ هاي‌ اجتماعي‌ , شاخص‌ ها , مقياس‌ رتبه‌ بندي‌ , فعاليت‌ هاي‌ فرهنگي‌ , ارزیابی عملکرد سازمانی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ولى بختيارى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فضاهاي‌ فرهنگي‌ , شهرداري‌ ها , فرهنگ‌ , فعاليت‌ هاي‌ فرهنگي‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

WOMAN [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Mahdi Mahrizi; Translated by: Hasan M. Najafi

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بدحجابي‌ , زنان‌ , فعاليت‌ هاي‌ اجتماعي‌ , پرهيزگاري‌ , عفت‌ , فعاليت‌ هاي‌ فرهنگي‌ , آفرينش‌ , فعاليت‌هاي سياسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 تأملی پیرامون فعالیت های «سید مرتضی آوینی» و مخالفین او

تمام مخالفین سید مرتضی آوینی

[منبع الکترونیکی] : تأملی پیرامون فعالیت های «سید مرتضی آوینی» و مخالفین او

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شهدا , فعاليت‌ هاي‌ فرهنگي‌ , مستند سازي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ اجتماعي‌ , مبارزات‌ سياسي‌ , ولايت‌ فقيه‌ , فعاليت‌ هاي‌ فرهنگي‌ , فعاليت‌هاي سياسي , عالمان شيعه , سيره علما

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 103