مرور اصطلاحنامه آزمون‌هاي‌ روان‌شناختي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آزمون‌هاي‌ شخصيت‌[1]

(فراداده‌ها)

آزمون‌هاي‌ نگرش‌سنج‌[1]

(فراداده‌ها)

آزمون‌هاي‌ هوش‌و استعداد[1]

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

باقر غباری بناب، اکرم پرند، عباسعلی حسین خان زاده فیروزجاه، گیتا موللی، شهروز نعمتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , دانش‌ آموزان‌ ابتدايي‌ , دانش‌ آموزان‌ استثنايي‌ + , اختلال‌هاي‌ رفتاري‌ , آزمون‌هاي‌ روان‌شناختي‌ , آموزش‌ استثنايي‌ , آموزش‌و پرورش‌ کودکان‌ استثنايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر مينايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش‌ آموزان‌ استثنايي‌ + , اختلال‌هاي‌ رفتاري‌ , پرسشنامه‌ها[1] , آزمون‌هاي‌ روان‌شناختي‌ , آموزش‌ استثنايي‌ , آموزش‌و پرورش‌ کودکان‌ استثنايي‌ , اختلال‌هاي‌ عاطفي‌ , تحليل عاملي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

20 آزمون برای شناخت خود

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میشل گوکلن، فرانسواز گوکلن؛ مترجم: ساعد زمان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خود شناسي , آزمون‌هاي‌ روان‌شناختي‌ , آزمون‌هاي‌ شخصيت‌[1] , 20آزمون برای شناخت خود(کتاب)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایوب مالک، فرخ کوکبه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روانشناسي دين , آزمون‌هاي‌ روان‌شناختي‌ , روان‌ شناسي‌ , نفس

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهرام يوسفي، محمود گودرزي، ناصر بهپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آزمون‌هاي‌ استعداد , تشخيص‌ استعداد , کشتي‌ , ورزش‌ , آزمون‌هاي‌ روان‌شناختي‌ , توانايي‌ جسمي‌ , تربيت بدني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: حبيب هاديان فرد؛ نویسنده همکار: بهمن نجاريان, حسين شكركن, مهناز مهرابي زاده هنرمند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آزمون‌هاي‌ روان‌شناختي‌ , روان‌ شناسي‌ , توجه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمدرضا شعيري؛ نویسنده همکار: محمود منصور, پريرخ دادستان, جواد اژه اي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آزمون‌هاي‌ روان‌شناختي‌ , پژوهش‌هاي‌ روان‌شناختي‌ , روان‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.