مرور اصطلاحنامه روان‌ پزشکي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13

پزشک و روح

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویکتور فرانکل؛ مترجم: فرخ سیف بهزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

پزشکان‌ , علوم‌ پزشکي‌ , روان‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ماندن در وضعیت آخر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امی بیورک هریس، تامس آ. هریس؛ مترجم: اسماعیل فصیح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , روان‌ پزشکي‌ , روان‌ کاوي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

انسان در جستجوی معنی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویکتور فرانکل؛ مترجم: اکبر معارفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اگزيستانسياليسم‌ , روان‌ پزشکي‌ , روان‌ شناسي‌ , روان‌ کاوي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رابطه پزشک - بیمار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بيماران‌ , پزشکان‌ , روان‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی قریشی زاده، کتایون ترابی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبريز , بهزيستي‌ , اعتياد , بيماري‌هاي‌ رواني‌ , روان‌ درماني‌ , روان‌ پزشکي‌ , معتادان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین فیروزآبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيماري‌هاي‌ رواني‌ , روان‌ پزشکي‌ , روان‌ شناسي‌ , روان‌ شناسي‌ باليني‌ , روش‌ هاي‌ روان‌ درمانگري‌ , هيپنوتيزم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيما نوحي و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افسردگي‌ , روان‌ پزشکي‌ , بيماري صرع , فاز اينترايكتال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دكتر فربد فدايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ مشاغل‌ , حسابداران‌ , حسابداري‌ , شرايط کار , روان‌ پزشکي‌ , روان‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

طبیب النفسی المسلم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرحمن عیسوی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روان‌ پزشکي‌ , اسلام‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس عطاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيماري‌هاي‌ کودکان‌ , درمان‌ , روان‌ پزشکي‌ , سرترالين (بیماری)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 13