مرور اصطلاحنامه هيجان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اضطراب‌

(فراداده‌ها)

بدبيني‌

(فراداده‌ها)

تاسف‌

(فراداده‌ها)

ترس‌

(فراداده‌ها)

حسادت‌

(فراداده‌ها)

خشم‌

(فراداده‌ها)

خوش‌ بيني‌

(فراداده‌ها)

رضايت‌

(فراداده‌ها)

رنج‌

(فراداده‌ها)

عشق‌

(فراداده‌ها)

لذت‌

(فراداده‌ها)

محروميت‌ عاطفي‌

(فراداده‌ها)

مزاح‌

(فراداده‌ها)

نا رضايي‌

(فراداده‌ها)

نفرت‌

(فراداده‌ها)

ياس‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 70

تکنیک های نظم بخشی هیجانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

متیو مک کی ، جفری وود ، جفری برنتلی ؛ مترجمان : حسن حمیدپور ، حمید جمعه پور، زهرا اندوز

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

روان‌ شناسي‌ , هيجان‌ , تکنیک نظم بخشی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یحیی حبیبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انگيزش‌[1] , ترس‌ , روان‌ شناسي‌ , هيجان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فريده يوسفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش‌ آموزان‌ استثنايي‌ + , دانش‌ آموزان‌ تيز هوش‌ , دانش‌ آموزان‌ راهنمايي‌ , اختلال‌هاي‌ رفتاري‌ , آموزش‌ استثنايي‌ , آموزش‌و پرورش‌ کودکان‌ استثنايي‌ , اختلال‌هاي‌ عاطفي‌ , اضطراب‌ , افسردگي‌ , کودکان‌ تيز هوش‌ , هيجان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي نصر اصفهاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

غضب , سازمان‌ , مديريت‌ , خشم‌ , هيجان‌ , مديران , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جوان، هیجان و خویشتنداری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعي از نويسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

صبر , جوانان‌ , خويشتن‌ داري‌ , روان‌ شناسي‌ , هيجان‌ , اسلام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تکنیک های نظم بخشی هیجانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: متیو مک کی، جفری وود، جفری برنتلی؛ مترجمان: حسن حمیدپور، حمید جمعه پور، زهرا اندوز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

هيجان‌ گرايي‌ , حل‌ مساله‌ , هيجان‌ , آسيب پذيري , هيجان‌ خواهي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اضطراب چيست؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

درمان اضطراب , اضطراب‌ , روان‌ شناسي‌ , هيجان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اضطراب‌

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روان انسان , روان‌ پريشي‌ , اضطراب‌ , روان‌ شناسي‌ , هيجان‌ , روان شناسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انسان , خشونت , درمان خشونت , غضب , خشم‌ , هيجان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اضطراب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اضطراب , درمان اضطراب , روان‌ شناسي‌ باليني‌ , هيجان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 70