مرور اصطلاحنامه تجويد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 27

تبتيل في التجويد و الترتيل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن عالمي بكتاش

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تجويد , ترتيل‌ , تلاوت‌ قرآن‌ , علوم‌ قرآني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

كيف نقرأ القرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد جعفر هاشمي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احترام قرآن , تجويد , تلاوت‌ قرآن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

موجز في علم التجويد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالهادي فضلي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

قواعد تجويد , تجويد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سديد في فن التجويد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد قاسم محمد صراف

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

قواعد تجويد , تجويد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جديد في فن التجويد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفى صراف

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

قرائت و تجويد قرآن , قواعد تجويد , تجويد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تجويد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضى عسكري

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

قواعد تجويد , علوم قرآني , تجويد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تبارشناسی احادیث «ترتیل»

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم بستانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترتيل , حروف قرآن , احاديث‌ , تجويد , علوم‌ قرآني‌ , تبار شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تجويد عمومي‌

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد سادات فاطمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تجويد قرآن , قرائت و تجويد قرآن , تجويد در قرائت قرآن , علوم قرآني , تجويد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل علّامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجويد قرآن , قرائت قرآن , منشأ علم قرائات , تجويد در قرائت قرآن , تجويد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخراج ساكن , اخفاء نون ساكن در قرائت نماز , اظهار نون ساكن نزد حروف حلقي در نماز , تجويد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 27