مرور اصطلاحنامه رسم‌ الخط قرآن‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13

محکم فی نقط المصاحف

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عثمان بن سعيد داني؛ محقق: عزه حسن

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مصاحف , كتابت قرآن , علوم قرآني , صرف‌ (زبان‌ شناسي‌) , نحو , رسم‌ الخط قرآن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مقنع فی رسم مصاحف الأمصار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عثمان بن سعيد داني؛ محقق: محمدصادق قمحاوي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اعجام مصاحف , كتابت قرآن , علوم قرآني , رسم‌ الخط قرآن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مدخل لدراسة القرآن الکریم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن محمد ابوشهبه

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اسباب نزول , تاريخ جمع قرآن , ترتيب قرآن , جمع قرآن , نزول قرآن , كتابت قرآن , علوم قرآني , رسم‌ الخط قرآن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عثمان بن سعيد داني

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

رسم قرآن , مصاحف , كتابت قرآن , علوم قرآني , رسم‌ الخط قرآن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سكون

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجويد قرآن , حروف ساكنه , قرائت و تجويد قرآن , رسم‌ الخط قرآن‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

رسم الخط مصحف

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غانم قدورى الحمد؛ مترجم: يعقوب جعفرى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ قرآن , رسم قرآن , قواعد رسم قرآن , رسم‌ الخط , رسم‌ الخط قرآن‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

رسم الخط قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رسم قرآن , كلمات قرآن , زبان‌ عربي‌ , رسم‌ الخط قرآن‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

حقایقی مهم پیرامون قرآن‌

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر مرتضي عاملي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ جمع قرآن , جمع قرآن , علوم قرآني , رسم‌ الخط قرآن‌ , مصحف‌ علي‌ (ع‌) , قرائات سبع

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داود سلیمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اختلاف مصاحف , مصاحف عثماني , رسم‌ الخط قرآن‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تدوین قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهاءالدین خرمشاهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمع قرآن , تاريخ‌ قرآن‌ , رسم‌ الخط قرآن‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 13