مرور اصطلاحنامه زردشتيان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 29
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم پوررضا، مهتا محق، عباس رحیمی، علی اکبری ساری، محمود نکویی مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يزد , خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , درمان‌ , رفتار , زردشتيان‌ , الگوهاي رفتاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پژوھشی در دیانت ایزدیان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرید شولیزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دين مسيح , زردشتيان‌ , ایزدیان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آفرينگان دهمان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحيم عفيفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ + , تاريخ‌ باستان‌ , خط پهلوي‌ , دين‌ زردشت‌ , زردشتيان‌ , مناجات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

موعود (درآمدی بر یک نظریه)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبي آقايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

امام شناسي , مهدويت , زردشتيان‌ , مسيحيت‌ , ظهور منجي , مهدویت و امام زمان (عج)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمشید سروش سروشیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرمان , تحليل‌ تاريخي‌ , زردشتيان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نخستین موبدان موبد (2)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بوذر جمهر پرخیده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روحانيان‌ , زردشتيان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نخستین موبدان موبد (1)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بوذر جمهر پرخیده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روحانيان‌ , زردشتيان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دینشاه ایرانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ تاريخي‌ , زردشتيان‌ , گاتها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ایران و پارسیان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صدیق اعلم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , تحليل‌ تاريخي‌ , زردشتيان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فریبرز نسیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يزد , خدمات‌ اجتماعي‌ , زردشتيان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 29