مرور اصطلاحنامه خط

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

خط بياض

(فراداده‌ها)

خط تعليق

(فراداده‌ها)

خط توقيع‌

(فراداده‌ها)

خط ثلث‌

(فراداده‌ها)

خط ديواني‌

(فراداده‌ها)

خط رقاع‌

(فراداده‌ها)

خط ريحان‌

(فراداده‌ها)

خط سياه‌ مشق‌

(فراداده‌ها)

خط شکسته نستعليق

(فراداده‌ها)

خط شکسته‌

(فراداده‌ها)

خط طغرا

(فراداده‌ها)

خط غبار

(فراداده‌ها)

خط متني

(فراداده‌ها)

خط محقق‌

(فراداده‌ها)

خط مرصع

(فراداده‌ها)

خط مسلسل‌

(فراداده‌ها)

خط منثور

(فراداده‌ها)

خط مکاتبات

(فراداده‌ها)

خط ناخني

(فراداده‌ها)

خط نستعليق‌

(فراداده‌ها)

خط نسخ‌

(فراداده‌ها)

خط وشي

(فراداده‌ها)

خط کوفي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 46

خطوط و کتیبه های اسلامی 1

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا ابوئی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

کتيبه‌ شناسي‌ , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , خط کوفي‌ , خط , کتيبه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رسم الخط زبان روسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سوکولووا؛ مترجم: علیرضا عاملی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ روسي‌ , خط , چاپ‌ دستي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آموزش خوشنویسی انگلیسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وحید رضایی مهر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آداب نگارش , زبان‌ انگليسي‌ , نوشتن‌ , خوش‌ نويسي‌ , خط , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ هنر , خط ثلث‌ , خوش‌ نويسي‌ , خط

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فرهنگنامه قرآنی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجعفر یاحقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فرهنگ واژگان قرآني , دايرة المعارف‌ ها , خط

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خوش‌ نويسي‌ , خط , خوش نويسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سلطانعلی مشهدی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی بیانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , خط

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید ابولقاسم حسینی (ژرفا)

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رموز سجاوندي , فرهنگ‌ نگاري‌ , دايرة المعارف‌ ها , خط , دائرة المعارف نويسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هاشم رجب زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , ژاپن , اصلاح‌ خط , خط فارسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , هنر و فرهنگ‌ + , خط , خط ژاپني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مروري بر گذشته خط و تصویر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , خط شناسي‌ + , خط ميخي‌ , نقاشي‌ خط , خط

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 46