مرور اصطلاحنامه توانايي‌ تخصصي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 39

فنون مذاکره و توانمندسازی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی سیفی کاشانی؛ ویراستار: رضا استادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مهارت‌ , توانايي‌ تخصصي‌ , گفتمان , توانمندسازي

خلاقيت را چگونه از بين ببريم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ترزا آمابلي؛ مترجم: حسين حسينيان زونقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , مديريت‌ , آفرينندگي‌ , تفکر خلاق‌ , مهارت‌ , توانايي‌ تخصصي‌ , تجارت , خلاقيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ادگار شاين؛ مترجم: احمدرضا سنجري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اداري‌ , سازمان‌ , شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , مهارت‌ , فرهنگ سازماني , مديريت تغيير , توانايي‌ تخصصي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بعد انسانی مدیریت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کریم مردانه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , مهارت‌ , توانايي‌ تخصصي‌ , مديران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یحیی حساس یگانه، روح الله رجبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , حسابرسي‌ , توانايي‌ تخصصي‌ , پاسخ‌گويي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

منبع قدرت حسابدارى

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد شليله

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , حسابرسي‌ , توانايي‌ تخصصي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرجان شرفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , توانايي‌ تخصصي‌ , مشاركت مردم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ضرورت حرفه ای کردن مدیریت در جامعه

نقش مدیران حرفه ای در توسعه

[منبع الکترونیکی] : ضرورت حرفه ای کردن مدیریت در جامعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر میرسپاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , توانايي‌ تخصصي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , مديران , اقتصاد دولتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , حوادث‌ ناشي‌ از کار , روش‌ هاي‌ نظارت‌ , مديريت‌ , نظارت‌ , توانايي‌ تخصصي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

هنر مذاکره

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فضل الله امینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , مديريت‌ , مهارت‌ هاي‌ ارتباطي‌ , مذاکرات‌ ديپلماتيک‌ , مهارت‌ , توانايي‌ تخصصي‌ , مهارت‌ ارتباطي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 39