مرور اصطلاحنامه توسعه‌ آموزش‌ و پرورش‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اصلاحات‌ آموزشي‌

(فراداده‌ها)

انقلاب‌ فرهنگي‌

(فراداده‌ها)

نوآوري‌ هاي‌ آموزشي‌

(فراداده‌ها)

روند هاي‌ آموزشي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 63
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي خامنه اي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش‌و‌ پرورش‌ + , معلمان , ارزشيابي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , سازماندهي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , کيفيت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , نظارت‌ بر آموزش‌ و پرورش‌ , نقش‌ آموزش‌ و پرورش‌ , استقلال‌ فرهنگي‌ , تحولات‌ فرهنگي‌ , توسعه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , توسعه‌ فرهنگي‌ , اصلاحات فرهنگي , آسيب شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فضل الله طالبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , توسعه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت راهبردي , آموزش علمي كاربردي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ثریا قزل ایاغ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زندانيان‌ , کتابخانه‌ ها , توسعه‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رافیک باغومیان، علی رحیمی باغی

موضوعات :

حسابداري‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , توسعه‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا لطفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ جمعي‌ , کار آيي‌ گروهي‌ , بهره وري‌ , کيفيت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , توسعه‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد حبيبي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار تفكر , برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ , مهارت‌ هاي‌ آموزشي‌ , توسعه‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: طراوت مظفریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ آموزش‌ و پرورش‌ , توسعه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناهید انتظاریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابخانه‌ ها , کتابداران‌ آموزشگاهي‌ , برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ , توسعه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , سواد رسانه اي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 فرصت سوزي، دشواري دستيابي به فناوري هاي راهبردي

آموزش نوين فعاليت هاي آموزشي و پرورشي

[منبع الکترونیکی] : فرصت سوزي، دشواري دستيابي به فناوري هاي راهبردي

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ , اصلاحات‌ آموزشي‌ , فناوري‌ آموزشي‌ , نوآوري‌ هاي‌ آموزشي‌ , توسعه‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ , نوآوري‌ هاي‌ آموزشي‌ , علوم تربيتي , توسعه‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 63