مرور اصطلاحنامه توسعه‌ صنعتي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اقتصاد صنعتي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 96
مطالعه روند توسعه و عملكرد صنعت در كشورهاي نوظهور (برزيل، تركيه، سنگاپور، فيليپين، ويتنام و هند)

توسعه صنعت كشتي سازي (جلد دوم)

[منبع الکترونیکی] : مطالعه روند توسعه و عملكرد صنعت در كشورهاي نوظهور (برزيل، تركيه، سنگاپور، فيليپين، ويتنام و هند)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

روزبه پناهي، صابر آقاجاني، محمدجواد مهاجري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , صنايع‌ کشتي‌ سازي‌ , توسعه‌ صنعتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسین سلیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اداره‌ امور عمومي‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , ايران , توسعه‌ صنعتي‌ , جهاني شدن , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیر روحپرور و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نو گرايي‌ , برنامه‌ريزي‌ صنعتي‌ , اقتصاد صنعتي‌ , محيط زيست‌ , توسعه‌ صنعتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردی شرکت گلوکوزان ایران

ارگونومی در صنایع کشورهای در حال صنعتی شدن

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردی شرکت گلوکوزان ایران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فضل الله امینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , مميزي‌ , ارگونومي‌ , توسعه‌ صنعتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مديريت صنعتي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سايت جامع مديريت مديريار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مديريت‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , حسابداري‌ صنعتي‌ , صنعت‌ , مهندسي‌ صنايع‌ , توسعه‌ صنعتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بررسی موردی تجربه دو شرکت نفتی آرامکو و پتروناس

فعالیت برون مرزی و جهانی شدن شرکت های ملی نفتی

[منبع الکترونیکی] : بررسی موردی تجربه دو شرکت نفتی آرامکو و پتروناس

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا مهدیزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صنايع‌ نفت‌ , پيشرفت‌هاي‌ علمي‌ , نيروي‌ انساني‌ , توسعه‌ صنعتي‌ , جهاني شدن , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فرصت ها و چالش ها در توسعه

اشتغال و خصوصی سازی

[منبع الکترونیکی] : فرصت ها و چالش ها در توسعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خصوصي‌ سازي‌ , موانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , يارانه‌ , توسعه‌ صنعتي‌ , اشتغال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علینقی مصلح شیرازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

سازمان‌ , مديريت‌ , توسعه‌ صنعتي‌ , مديران , نظام ارزشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی شریف النسبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

اقتصاد , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ صنعتي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , توسعه‌ صنعتي‌ , صنايع کوچک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین عظیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اداري‌ , اقتصاد توسعه‌ , دولت‌ , ساختار حکومت‌ , توسعه‌ صنعتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 96