مرور اصطلاحنامه توسعه‌ نيروي‌ انساني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 157
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا رحیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گزينش‌ نيروي‌ انساني‌ , نيروي‌ انساني‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , اثربخشي , کارایی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي ميرحسيني زواره

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ نيروي انساني‌ , خط مشي‌ ها , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نگرش‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت راهبردي , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شوندگان: خدايار ابيلي، بهزاد ابوالعلايي، قاسم انصاري رناني، نسرين جزني، احمد طباطبايي، علي محمد گودرزي، محمود نظاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , گردهمايي‌ ها , مصاحبه‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود حقاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استانداردها , تامين‌ نيروي‌ انساني‌ , تصميم‌گيري‌ , کمبود نيروي‌ انساني‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , منطق فازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شوندگان: خدایار ابیلی، بهزاد ابوالعلایی، قاسم انصاری رنانی، نسرین جزنی، احمد طباطبایی، علی محمد گودرزی، محمود نظاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ نيروي انساني‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , گردهمايي‌ ها , برنامه‌هاي‌ توسعه‌ , تخصيص‌ منابع‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی عطاء الهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , مديريت‌ , کشور هاي‌ توسعه‌ يافته‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , توسعه انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدمحمد باقری زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سواد آموزي‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , توسعه انساني , سواد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: سرمایه گذاری تخصصی و نقش آن در توسعه انسانی

آموزش چندمنظوره تعاونی (قسمت سوم)

[منبع الکترونیکی] : : سرمایه گذاری تخصصی و نقش آن در توسعه انسانی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مازیار میرهادی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعاون , سازمان‌ , مديريت‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , آموزش , توسعه انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد موسی خانی، طهمورث حسنقلی پور، زهرا وظیفه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , آموزش‌ عالي‌ , فناوري‌ , فرهنگ سازماني , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت دانش , ساختار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی جهانگیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , مديريت‌ , توسعه‌ پايدار , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , سرمايه اجتماعي , توسعه انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 157