مرور اصطلاحنامه شهرک‌هاي صنعتي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 55
: نمونه موردی: شهرستان بابل
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدحسن مطیعی لنگرودی، علی اکبر نجفی کانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صنعت‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , شهرک‌هاي صنعتي , صنايع روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بخش مركزي شهرستان مينودشت

ارزيابي پيامدهاي فضايي استقرار شهرك هاي صنعتي در نواحي روستايي

[منبع الکترونیکی] : بخش مركزي شهرستان مينودشت

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدحسن مطيعي لنگرودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مينودشت , عمران‌ روستايي‌ , شهرک‌هاي صنعتي , صنايع روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدعلي جوزي، مريم رضائيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بندرعباس , مميزي‌ , آلاينده‌ها , مديريت‌ محيط زيست‌ , شهرک‌هاي صنعتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعيل نصيري هندخاله

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنجان , آب‌‌هاي‌ زيرزميني‌ , آلودگي‌ آب‌ , صنايع‌ , شهرک‌هاي صنعتي , سيستم اطلاعات جغرافيايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدحسن مطيعي لنگرودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , شهرک‌هاي صنعتي , روستاها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 تيم هاي تحقيق و توسعه مستقر در شهرک صنعتي طوس مشهد

بررسي تاثير ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره رفتن اجتماعي تيم ها در تسهيم دانش

[منبع الکترونیکی] : تيم هاي تحقيق و توسعه مستقر در شهرک صنعتي طوس مشهد

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد مرتضوي، حسن حكيمي، نعمت الله سودي، رضا قلي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت , برنامه‌ريزي‌ اجرايي‌ , مديريت‌ , اعتماد , نظريه هاي اجتماعي , شهرک‌هاي صنعتي , تسهيم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا جمشيدي، معصومه جمشيدي، عليرضا غلامي، فرشاد سوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايلام , عمران‌ روستايي‌ , شهرک‌هاي صنعتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: سيدحسن مطيعي لنگرودي, علي طوراني, رضا سليمانگلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مينودشت , عمران‌ روستايي‌ , شهرک‌هاي صنعتي , روستاها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي توليد آجر پرليتي

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

[منبع الکترونیکی] : مطالعات امكان سنجي مقدماتي توليد آجر پرليتي

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

امکان‌سنجي‌ , توليد صنعتي‌ , شهرک‌هاي صنعتي , صنايع کوچک , آجرها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 امكان سنجي مقدماتي توليد ترانسفورماتور

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

[منبع الکترونیکی] : امكان سنجي مقدماتي توليد ترانسفورماتور

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

امکان‌سنجي‌ , توليد صنعتي‌ , شهرک‌هاي صنعتي , صنايع کوچک , ترانسفورماتور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 55