مرور اصطلاحنامه صنايع کوچک

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 84
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يعقوب مهارتي، شمس الدين ناظمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , کارکرد گرايي‌ , موفقيت , صنايع کوچک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر فرهنگی، مجتبی رمضانی باغمیشه زاد، مجید خلیلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبريز , بخش‌ خصوصي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , صنايع کوچک , پيمانكاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مدیریت صنایع کوچک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی شریف النبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كسب و كار , کارآفريني , مديريت‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , صنايع کوچک , توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی شریف النسبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

اقتصاد , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ صنعتي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , توسعه‌ صنعتي‌ , صنايع کوچک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عظیم ساحتی مهر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , بهره وري‌ , صنايع کوچک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی شفیعا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

مديريت‌ , فناوري‌ , توسعه‌ فناوري‌ , صنايع کوچک , فناوري اطلاعات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم انصاري رنان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , بهره وري‌ , نيروي‌ انساني‌ , صنايع کوچک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور عسگري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

مديريت‌ بازرگاني‌ , ايران , صنايع کوچک , صنايع متوسط , رقابت طلبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرزاد كريمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

استان اصفهان , سرمايه‌ گذاري‌ , اشتغال , صنايع کوچک , ارزش افزوده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن ولی بیگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

صادرات , صنايع‌ غذايي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , ايران , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , توسعه‌ صادرات‌ , صنايع کوچک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 84